Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader • Installer

Merknader • Installer "PMB" først. • Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke tas opp på disker i AVCHD-format. • Det kan ta lang tid å opprette en disk. Spille av en disk i AVCHD-format på en datamaskin Du kan spille av plater i AVCHD-format ved hjelp av "Player for AVCHD" som installeres sammen med "PMB". For å starte programvaren må du klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Du finner mer informasjon om arbeidsoperasjonene i Hjelp for "Player for AVCHD". Merknad • Det er mulig at filmer ikke vil kunne spilles av jevnt. Dette avhenger av det aktuelle datamaskinmiljøet. Opprette en Blu-ray-disk Du kan opprette en Blu-ray-disk med AVCHD-filmer som tidligere er importert til en datamaskin. Datamaskinen må støtte oppretting av Blu-raydisker. BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) media kan brukes til oppretting av Blu-ray-disker. Du kan ikke legge til innhold til noen av disse disktypene når de først er opprettet. Klikk på [BD Add-on Software] i installasjonsskjermbildet til "PMB", og installer denne plug-in-en i samsvar med anvisningene på skjermen. Koble datamaskinen til Internett når du installerer [BD Add-on Software]. Se nærmere informasjon i "PMB Help". 168

Opprette en disk med standard bildekvalitet (STD) Du kan opprette en disk med standardbildekvalitet (STD) fra filmer i AVCHD-format som er importert til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren "PMB". 1 Velg de filmene i AVCHD-format som du vil brenne på "PMB". 2 Klikk på (Create Discs) for å velge [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises. • Du finner mer informasjon på "PMB Help". Merknader • Installer "PMB" først. • MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk. • Det vil ta lengre tid å opprette en disk fordi filmer i AVCHD-format konverteres til filmer med standardbildekvalitet (STD). • En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-Video (STD) for første gang. Vise bilder på en datamaskin 169