Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke blitsen Blitsen

Bruke blitsen Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv. 1 Fn-knapp t (Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling 2 Trykk på -knappen. Blitsen spretter opp. • I AUTO, AUTO+ eller scenevalgmodus spretter blitsen automatisk opp hvis lysmengden er utilstrekkelig eller motivet er bakgrunnsbelyst. Den innebygde blitsen vil ikke sprette opp selv når du trykker på -knappen. -knapp 3 Ta bildet når blitsen er ferdig ladet. z Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren blinker, kan du ikke utløse lukkeren. z Lyser: Blitsen er blitt ladet og er klar til å utløses. • Når kameraet er i autofokusmodus og du trykker lukkerknappen halvveis ned i mørke omgivelser, kan blitsen utløses for å gjøre det lettere å fokusere på motivet (AF-lys). • z blir bare angitt i visning av opptaksinformasjon (For Live View). z (blitslading) indikator 94

(Blits av) (Autoblits) (Fyllblits) (Sakte synkron.) Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp. Utløses i mørket og i motlys. Utløses hver gang du utløser lukkeren. Utløses hver gang du utløser lukkeren. Når du fotograferer ved bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av både motivet og bakgrunnen ved å redusere lukkerhastigheten. (Ettersynkron.) Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du utløser lukkeren. (Trådløs) Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til - eller i nærheten av - kameraet (Fotografering med trådløs blits). Fotograferingsteknikker • Objektivskjermen (selges separat) kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern objektivskjermen når du skal bruke blitsen. • Når du bruker blits, bør du fotografere motivet på en avstand av 1 m eller mer. • Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og bakgrunnen. • Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går. • Når du bruker HVL-F58AM/HVL-F42AM-blitsen (selges separat), kan du fotografere med høyhastighetssynkronisering ved enhver lukkerhastighet. For ytterligere informasjon, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med blitsen. Merknader • Ikke hold kameraet etter blitsen. • Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde, avhenger av objektivet. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, kan ikke elementene [Sakte synkron.], [Ettersynkron.] eller [Trådløs] velges. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på P, A, S, M, kan ikke elementene [Blits av] eller [Autoblits] velges. Lukk blitsen hvis du ikke vil bruke den. • Hvis du bruker blits med stereomikrofon eller liknende på tilbehørsskoen med autolås, kan det hende at blitsen ikke spretter opp i riktig posisjon, og det kan være en skygge i hjørnene på bilder som blir tatt. Fjern eventuelle enheter fra tilbehørssko med autolås. 95 Bruke opptaksfunksjonen