Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknad • Korrekt

Merknad • Korrekt måling oppnås ikke når du bruker objektiver som ikke har objektivkontakter, for eksempel objektivet i et teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte bildet. Stille inn språk MENU-knapp t 1 t [ Språk] t Velg språk Stille inn demonstrasjon av filmavspilling Du kan stille inn kameraet til å starte en demonstrasjon av en filmavspilling hvis du ikke bruker kameraet i ca. et minutt. MENU-knapp t 2 t [Demomodus] t [På] 150

Stille inn LCD-skjerm/elektronisk søker Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk i henhold til lysforholdene i omgivelsene, ved hjelp av lyssensoren (side 13). Du kan stille inn lysstyrken på LCD-skjermen manuelt eller velge den innstillingen som passer til en solrik dag utendørs. MENU-knapp t innstilling 1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket Merknader • Når den er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden din e.l. • Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er lysstyrken til LCD-skjermen alltid stilt inn på den kraftigste innstillingen, selv om du velger [Auto]. • Still den inn på [Auto] eller [Manuell] for innendørsfotografering fordi [Solskinn] er for lyst. Stille inn lysstyrken på søkeren manuelt Lysstyrken på søkeren justeres automatisk til motivets lysforhold. Du kan stille inn lysstyrken på søkeren manuelt. Endre oppsettet MENU-knapp t ønsket innstilling 1 t [Søker-lysstyrke] t [Manuell] t Velg Merknad • Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er lysstyrken til søkeren alltid stilt inn på lyseste nivå, selv om du velger [Auto]. 151