Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Opprette en ny mappe Du

Opprette en ny mappe Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort. En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle opptaksmappen. En mappe for stillbilder og en mappe for filmer opprettes samtidig. MENU-knapp t 1 t [Ny mappe] Merknader • Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk. • Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe. Velge opptaksmappen Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper, kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder. MENU-knapp t mappe 1 t [Velg opptaksmappe] t Velg ønsket Merknader • Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform]. • Du kan ikke velge mappen for film. Formatere minnekortet Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder. MENU-knapp t 1 t [Formater] t [Enter] Merknader • Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet mens lampen lyser. • Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det hende at det ikke kan brukes med kameraet, avhengig av formateringsmetoden som er brukt. • Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet. 144

Gjenopprette bildedatabase Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen for filmer, som er forårsaket av behandling av film på datamaskiner osv., vil ikke filmene på minnekortet kunne spilles av i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet reparere filen. MENU-knapp t 1 t [Gjenopprett bilde-DB] t [Enter] Merknad • Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan dataene bli skadet. Kontrollere plass som er igjen på kortet Viser gjenværende opptakstid for film og antall stillbilder som kan lagres på minnekortet. MENU-knapp t 1 t [Vise ledig kortplass] Stille inn opplastingsfunksjonen for Eye-Fi-kort Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fikort er satt inn i kameraet. Endre oppsettet MENU-knapp t innstilling 2 t [Laste opp innstilling.] t Velg ønsket Statusindikatorene ved kommunikasjon Standby. Ingen bilder skal sendes. Opplasting i standby. Kobler til. Laster opp. Feil 145