Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknad •

Merknad • SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede. Bruke et stativ Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold. • Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser. • Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om kvelden. • Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak. • Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt. Merknad • Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss fare for at SteadyShot-funksjonen ikke skal virke. 56

Fotografere med automatisk innstilling For fotografering med automatisk tilpassede innstillinger "AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et hvilket som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette. Velg når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt. 1 Skyv modusvelgeren til eller (Blits av). eller Ta bilder 2 Juster LCD-skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og hold kameraet. 3 Legg AF-området over ønsket motiv. • Hvis (indikatoren for kamerarystelse) blinker, må du fotografere motivet mens du konsentrerer deg om å holde kameraet stille, eller du bør bruke et stativ. 4 Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. AF-område Zoomering (Indikator for kamerarystelse) 57