Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Ta ut minnekortet

Ta ut minnekortet Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne dekslet, og skyv så minnekortet inn én gang. Tilgangslampe Kontrollere det gjenværende batterinivået Kontroller nivået med følgende indikatorer og prosenttall på skjermen: Batterinivå Høyt Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke? En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold til kameraets bruksforhold. Om bruk av batteriet Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. • Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold. • Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett. • Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn. 20

Effektiv bruk av batteripakken • Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før du begynner å ta bilder. • Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller kontinuerlig fremtrekk, eller ofte slår kameraet på og av. Batteriets levetid • Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke. • Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene, samt miljøet hvor det brukes. Klargjøre kameraet Oppbevare batteripakken Hvis batteriet ikke skal brukes på lenge, må det lades og deretter utlades helt ved hjelp av kameraet én gang i året før det oppbevares på et tørt og kjølig sted slik at batteriets levetid forlenges. Informasjon om bruk av minnekort • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet. • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold: – På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for direkte sollys. – På steder som er utsatt for direkte sollys. – På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer. • Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær forsiktig når du håndterer det. • Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. • Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser. 21