Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

3D Viewing Zvoľte [3D

3D Viewing Zvoľte [3D Viewing], ak chcete prehrávať zábery nasnímané v 3D režime na 3D TV prijímači. Fotoaparát pripojte k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) (str. 53). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (3D Viewing) t [OK] zJednoduché nastavenie režimu prezerania 3D Fotoaparát môžete nastaviť na režim prezerania 3D dotykom v pravej hornej časti LCD displeja. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 100 SK

View Mode Umožňuje vybrať si formát zobrazenia k prezeraniu záberov. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (View Mode) t požadovaný režim (Date View) (Folder view (Still)) (Folder view (MP4)) Poznámka (AVCHD view) Zábery sa zobrazia podľa dátumu. Zobrazia sa statické zábery. Zobrazia sa videozáznamy vo formáte MP4. Zobrazia sa videozáznamy vo formáte AVCHD. • Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import files“. Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK]. • Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu záberov použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa neprenesú všetky dáta, alebo sa môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora. Index 101 SK