Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Area Setting Táto

Area Setting Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti. 1 t (Settings) t (Clock Settings) t [Area Setting] t požadovaný režim Obsah Home Destination Fotoaparát používate vo svojej oblasti. Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti, musíte vykonať nastavenie funkcie nastavenia oblasti. Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového miesta. Nastavte cieľové miesto. zZmena funkcie nastavenia oblasti Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Ikona letného času 1Dotknite sa oblasti „Destination“. 2Zvoľte oblasť pomocou / . 3Dotknite sa ikony letného času a zvoľte letný čas zapnutý (On)/vypnutý (Off). 4Dotknite sa položky [OK]. 144 SK

Date & Time Setting Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času. 1 t (Settings) t (Clock Settings) t [Date & Time Setting] t požadovaný režim Obsah Date & Time Format Daylight Savings Date & Time Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času. Môžete si zvoliť letný čas [On]/[Off]. Slúži na nastavenie dátumu a času. Vyhľadávanie operácie Poznámka • Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 145 SK