Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Calendar Táto funkcia

Calendar Táto funkcia vyberie dátum, ktorý sa prehrá na kalendári v prípade použitia režimu Date View. Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (View Mode) t (Date View) 3 Dotknite sa položky (Calendar). Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa . 4 Vyberte si mesiac ktorý chcete zobraziť pomocou / , potom sa dotknite požadovaného dátumu. Stránku zmeňte ťahaním miniatúr záberov zvoleného dátumu nahor alebo nadol. Dotykom na záber sa vrátite na obrazovku samostatného záberu pre tento záber. Poznámka • Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť. Zábery pre zvolený dátum Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zZobrazenie kalendára potiahnutím prsta po LCD displeji Počas prehliadania záberov v režime zobrazenia dátumov je možné zobraziť kalendár aj dotykom hornej časti LCD displeja a potiahnutím nadol. 88 SK

Image Index Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Dotknite sa položky (Image Index). Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa . 3 Stránku zmeňte dotykom na displej a ťahaním nahor alebo nadol. Dotykom na záber na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu pre tento záber. zZmena počtu záberov v indexovom zobrazení V režime samostatného záberu je možné zmeniť počet miniatúrnych náhľadov záberov dotykom na t [Number of images in index] t [12-up] alebo [28-up]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 89 SK