Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format –formát poradia digitálnej tlače) je funkcia umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť. Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka (Poradie tlače). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t t požadovaný režim (This Image) (Multiple Images) (Set All on This Date) (Set All in This Folder) (Remove All on This Date) (Remove All in This Folder) Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime samostatného záberu. Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov. Po kroku 2 vykonajte nasledovné. 1Vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, potom sa ho dotknite. Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery. Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili značku . 2Dotknite sa položky [OK] t [OK]. Nastaví poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov alebo v priečinku. Dotknite sa [OK] po kroku 2. Zruší poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov alebo vpriečinku. Dotknite sa [OK] po kroku 2. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Značka (Poradie tlače) sa nedá priradiť k nasledujúcim záberom: – Videozáznamy – Zábery vo vnútornej pamäti • Značku (Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom. 104 SK

Rotate Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou orientáciou vo vertikálnej orientácii. Obsah 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Rotate) 3 / t [OK] Poznámky • Otočenie nasledujúcich záberov nie je možné: –3D zábery – Videozáznamy – Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine – Chránené statické zábery • Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť. • Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia o otočení záberu akceptovaná. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 105 SK