Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Underwater White Balance

Underwater White Balance Nastaví sa farebný tón, keď je fotoaparát nastavený na režim (Underwater) pri výbere scény, na režim (Underwater) pri [Movie shooting scene] alebo na režim (Underwater iSweep Panorama). 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Underwater White Balance) 3 Požadovaný režim t [OK] Obsah Vyhľadávanie operácie 1) 2) (Auto) (Underwater (Underwater (One Push) (One Push Set) Farebné tóny sa automaticky upravia pre podmienky pod vodou tak, aby farby vyzerali prirodzene. Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je výrazná modrá farba. Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je výrazná zelená farba. Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade, že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné farby. Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime [One Push] (str. 75). Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2]. • Keď je blesk [Flash] nastavený na [On], vyváženie bielej pod vodou je možné nastaviť len na [Auto], [One Push] alebo [One Push Set]. • [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku. • Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú uložené oddelene. 76 SK

Focus Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v režime automatického zaostrenia. AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia zaostrenia. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Focus) t požadovaný režim V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. (Multi AF) (Center AF) (Spot AF) Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho rámčeka. Keď v režime snímania statického záberu stlačíte spúšť len do polovice, zobrazí sa okolo zaostrenej oblasti zelený rámček. • Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre, AF (Automatické zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre. • Keď je režim výber scény nastavený na scénu (Underwater), činnosť zaostrenia sa upraví pre snímanie pod vodou. Keď sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne zaostrenie, zobrazí sa veľký rámček v zelenej farbe. Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku zameriavacieho rámčeka. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku oblasť. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa neporušilo zarovnanie objektu so zameriavacím rámčekom AF zóny. Zameriavací rámček AF zóny Zameriavací rámček AF zóny Zameriavací rámček AF zóny Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pokračovanie r 77 SK