Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Exposure data Týmto sa

Exposure data Týmto sa nastavuje to, či sa budú alebo nebudú zobrazovať údaje o expozícii aktuálne zobrazeného súboru. Obsah Exposure data 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Exposure data) t požadovaný režim (On) (Off) Zobrazia sa údaje o expozícii na LCD displeji. Nezobrazia sa údaje o expozícii. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 108 SK

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Number of images in index Nastavuje počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Number of images in index) t požadovaný režim (12-up) (28-up) Zobrazí 12 a viac záberov. Zobrazí 28 a viac záberov. Obsah Vyhľadávanie operácie Index 109 SK