Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prezeranie záberov na

Prezeranie záberov na TV prijímači kompatibilnom so systémom „BRAVIA“ Sync Pri použití TV prijímača podporujúceho funkciu „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú so SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača dodaného s TV prijímačom. 1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky). 2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Konektor HDMI Tlačidlo (Prehrávanie) Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia 1 Do konektora HDMI Kábel HDMI 2 Do konektora HDMI Viacvýstupový stojan Index 3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup. 4 Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla (Prehrávanie) na fotoaparáte. 5 t (Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t [On] 6 Zvoľte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača. Menu Funkcia Slideshow with music Automatické prehrávanie záberov so zvukovými efektmi alebo hudobným pozadím v nepretržitej slučke. Single Image Prehrávanie jedného samostatného záberu. Image Index Zobrazenie viacerých záberov súčasne. 3D Viewing Zobrazia sa 3D zábery zaznamenané v režime snímania 3D. Delete Vymazanie zaznamenaných záberov. Playback Zoom Prehráva zväčšené zábery. Wide Zoom Pri zobrazení samostatného záberu prehráva statické zábery s pomerom strán 4:3 v pomere strán 16:9. V takom prípade môžu byť vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané. Pokračovanie r 150 SK

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Menu Rotate View Mode Poznámky Funkcia Pootočí statický záber. Výber formátu zobrazenia pre prezeranie viacerých záberov. • Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI sú použiteľné funkcie obmedzené. • Keď sa počas obsluhovania diaľkového ovládača dotknete LCD displeja fotoaparátu, činnosť diaľkového ovládača sa dočasne preruší. • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača. • Ak sa fotoaparát správa nežiadúcim spôsobom, kým ho ovládate diaľkovým ovládačom TV prijímača, ako keď je pripojený cez HDMI k TV prijímaču iného výrobcu, dotknite sa t (Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t [Off]. Obsah Vyhľadávanie operácie Index 151 SK