Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prezeranie záberu

Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) Pripojte fotoaparát do konektora HDMI HD TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). 1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky). 2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Obsah Vyhľadávanie operácie Konektor HDMI 1 Do konektora HDMI Tlačidlo (Prehrávanie) Viacvýstupový stojan Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia 2 Do konektora HDMI Kábel HDMI 3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup. 4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na / zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber. Index Poznámky •Dotknite sa t (Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre [HDMI Resolution]. • Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter]. • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia. • Táto funkcia nemusí pracovať správne s niektorými HD TV prijímačmi. Na HD TV prijímači, napríklad, nemusí byť možné zobraziť video alebo prehrávať zvuk. • Použite kábel HDMI s logom HDMI. • Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne). 148 SK

Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču (High Definition – vysoké rozlíšenie) pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c. 1 Fotoaparát pripojte k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Obsah Vyhľadávanie operácie Zelený/modrý/červený COMPONENT VIDEO IN AUDIO 1 Do vstupných konektorov audio/video Tlačidlo (Prehrávanie) Biely/červený Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Kábel s adaptérom pre výstup HD 2 Do multikonektora Index 2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup. 3 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na / na LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný záber. Poznámka • Pred použitím tejto funkcie výberom t (Settings) t (Main Settings) zvoľte [HD(1080i)] pre [COMPONENT]. 149 SK