Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie MENU/

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Display color Nastavia sa farby zobrazenia displeja. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Display color] t požadovaný režim Obsah Black White Pink Nastavia sa farby pozadia LCD displeja. Vyhľadávanie operácie Index 122 SK

Demo Mode Môžete nastaviť možnosť použitia ukážky režimu snímania úsmevu alebo prehrávania AVCHD videozáznamu. Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na [Off]. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Demo Mode] t požadovaný režim t [OK] Demo Mode1 Demo Mode2 Demo Mode3 Off Vykoná sa ukážka funkcií snímania. Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť, automaticky sa spustí ukážka snímania úsmevu. Ak sa pred uplynutím nastaveného času nevykoná žiadny úkon, kým je fotoaparát pripojený k HD TV prijímaču, automaticky sa spustí ukážka prehrávania AVCHD videozáznamu. Nevykonáva ukážku. Poznámky • Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky režimu snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber sa nezaznamená. • Ak sa počas ukážky zvýši počet uložených záberov vo vnútornej pamäti, fotoaparát môže automaticky tieto zábery vymazať. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 123 SK