Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prezeranie záberu na SD

Prezeranie záberu na SD TV prijímači (štandardné rozlíšenie) Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte v štandardnej kvalite obrazu po pripojení fotoaparátu k SD TV prijímaču (štandardné rozlíšenie). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom. 1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač. 2 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky). 3 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla AV (je súčasťou dodávky). Obsah Vyhľadávanie operácie 1 Do vstupných konektorov audio/video Tlačidlo (Prehrávanie) Viacvýstupový stojan Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia AV kábel 2 Do konektora A/V OUT (STEREO) Index 4 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup. 5 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na / zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber. Poznámky • Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony. • Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode]. 146 SK

Prezeranie záberu na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie) Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte vo vysokej kvalite obrazu po pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču (vysoké rozlíšenie) pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom. 1 Vypnite fotoaparát aj HD TV prijímač. 2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Poznámky • Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony. • Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode]. • Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD. z„PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“. Pripojenie TV prijímača Sony kompatibilného s funkciou „PhotoTV HD“ pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) otvára úplne nový svet fotografií, ktoré si môžete vychutnať v úžasnej kvalite Full HD. • Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje veľmi detailné, fotografické zobrazenie jemných textúr afarieb. • Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču Sony kompatibilnému s režimom Video A pomocou kábla HDMI sa TV prijímač automaticky nastaví na kvalitu obrazu, ktorá je vhodná pre statické zábery. Keď je TV prijímač nastavený na Video, je kvalita obrazu nastavená na kvalitu vhodnú pre videozáznamy. • Pri prehrávaní AVCHD videozáznamov sa odporúča nastaviť položku [View Mode] na [AVCHD view]. • Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 147 SK