Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Volume Settings Slúži

Volume Settings Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Volume Settings) 3 Hlasitosť nastavte dotykom alebo t Hlasitosť môžete nastaviť aj dotykom z na lište nastavenia hlasitosti a potiahnutím doprava alebo doľava. Obsah Vyhľadávanie operácie zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu alebo prezentácie Prehrávanie videozáznamu: Prezentácia: Dotykom LCD displeja vyvolajte zobrazenie tlačidiel funkcií, potom dotykom tlačidiel a potom alebo nastavte hlasitosť. Dotykom displeja vyvolajte zobrazenie obrazovky ovládania hlasitosti a potom hlasitosť nastavte dotykom alebo . Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 106 SK

Display Settings Nastavuje, či sa budú tlačidlá funkcií zobrazovať na LCD displeji v režime prezerania. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Display Settings) t požadovaný režim (On) Zobrazí tlačidlá funkcií. Obsah Vyhľadávanie operácie (Off) Nezobrazí tlačidlá funkcií. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je nastavené na [Off] Index Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním doprava zobrazte tlačidlá funkcií. 107 SK