Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zZaregistrovanie

zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre) Normálne fotoaparát zvolí tvár pre zaostrenie automaticky podľa nastavenia [Face Detection], môžete však zvoliť a zaregistrovať tvár, ktorej sa má priradiť priorita. 1Dotknite sa tváre, ktorú chcete zaregistrovať ako prioritnú pre rozpoznanie tváre. Vybraná tvár je zaregistrovaná ako prioritná a farba rámčeka sa zmení na oranžovú . 2Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako prioritná tvár. 3Dotykom na zrušte registráciu tváre. • Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako prioritná tvár. • Ak odpojíte akumulátor od fotoaparátu alebo necháte na niekoľko dní vypnuté napájanie, registrácia tvárí sa resetuje. • Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, nastavenia registrácie tvárí sa resetujú. • Keď zaregistrovaná tvár zmizne z LCD displeja, fotoaparát sa vráti k nastaveniu zvolenému funkciou [Face Detection]. Keď sa zaregistrovaná tvár znova objaví na LCD displeji, fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár. • Zaregistrovanú tvár nemusí byť možné rozpoznať správne v závislosti od okolitého jasu, účesu objektu, a pod. • Keď sa používa funkcia snímania úsmevu a je zaregistrovaný rámček rozpoznania tváre, funkcia rozpoznania úsmevu sa vykoná len na zaregistrovanej tvári. • V režime jednoduchého snímania, alebo ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People], nie je možné zaregistrovať prioritnú tvár. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 84 SK

Anti Blink Keď je počas snímania záberu režim výberu scény nastavený na režim (Soft Skin) alebo (Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Scene Selection) t (Soft Skin) alebo (Soft Snap) 3 t (Anti Blink) t požadovaný režim Obsah Vyhľadávanie operácie (Auto) (Off) Keď je funkcia rozpoznania tváre aktívna, funkcia zabránenia žmurknutiu pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery s objektom s otvorenými očami. Nepoužíva funckiu zabránenia žmurknutiu. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Poznámky • Funkcia zabránenia žmurknutiu nefunguje v nasledujúcich prípadoch. – Pri použití blesku – Pri snímaní záberov v slede – Keď nefunguje funkcia rozpoznania tváre – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu • V závislosti od situácie funkcia zabránenia žmurknutiu niekedy nefunguje. • Keď je funkcia zabránenia žmurknutiu nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so zatvorenými očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“. Snímanie zopakujte podľa potreby. Index 85 SK