Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Soft Skin Effect Keď sa

Soft Skin Effect Keď sa aktivuje funkcia rozpoznania tvárí, nastaví sa možnosť použitia efektu mäkšieho podania pleti, ako aj úroveň efektu. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Soft Skin Effect) t požadovaný režim V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. (Off) (Low) (Mid) (High) Efekt mäkšieho podania pleti sa nepoužije. Pridá sa jemný efekt mäkšieho podania pleti. Pridá sa mierny efekt mäkšieho podania pleti. Pridá sa silný efekt mäkšieho podania pleti. Poznámky • [Off] nie je dostupná, keď je výber scény nastavený na režim (Soft Skin). • Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť viditeľný, a to v závislosti od objektu. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 82 SK

Face Detection Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku, expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Face Detection) t požadovaný režim V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. (When touched) (Auto) (Child Priority) (Adult Priority) Rámček rozpoznania tváre (oranžový) Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví zaostrenie podľa priority. Farba rámčeka rozpoznania tvárí pre hlavný objekt sa zmení na oranžovú . Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený. Rámček rozpoznania tváre (biely) Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou. Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky zaostriť. Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa. Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej osoby. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • [Face Detection] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu – V režime jednoduchého snímania • [When touched] nie je dostupná, ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. • Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi]. • Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu. • Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov. • Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne. • Počas snímania v režime snímania úsmevu je funkcia [Face Detection] automaticky nastavená na [Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched]. Pokračovanie r 83 SK