Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Položky MENU (Snímanie) Obsah Rôzne funkcie snímania si môžete ľahko vybrať cez . 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku MENU. Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod sa nezobrazujú na obrazovke MENU. 3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný režim. V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť. V závislosti od režimu snímania môže byť nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na stránke každej položky. Ikony pod položkami , a označujú dostupné režimy. REC Mode Položky ponuky Easy Mode — — Movie shooting — — — — — — — — scene Smile Shutter — — — — — — Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Movie button — Flash — — — — — Self-Timer — — — Shooting Direction — — — — — — Defocus Effect — — — — — — — — Image Size/ Panorama Image Size/Quality Burst Settings — — — — — — Macro — — — — — — EV ISO — — — — — — — White Balance — — — — Pokračovanie r 12 SK

REC Mode Položky ponuky Underwater White — — — — — — Balance Focus — — — — Metering Mode — — — Scene Recognition — — — — — — — — Soft Skin Effect — — — — — — — Face Detection — — — — Anti Blink — — — — — — — — Display Settings — Poznámky • [Underwater iSweep Panorama] je zobrazené, iba ak je [Housing] nastavený na [On]. • [Quality] je zobrazené, iba ak je [Movie format] nastavený na [AVCHD]. • Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné. • Štyri položky ponuky zobrazené pod sú pre každý režim iné. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 13 SK