Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

LUN Settings Slúži na

LUN Settings Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na monitore počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [LUN Settings] t požadovaný režim Multi Single Sú zobrazené zábery uložené aj na pamäťovej karte, aj vo vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení fotoaparátu k počítaču. Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, zobrazia sa zábery uložené na pamäťovej karte. Keď nie je vložená, zobrazia sa zábery uložené vo vnútornej pamäti. Zvoľte toto nastavenie v prípadoch, keď sa nezobrazia zábery z pamäťovej karty a z vnútornej pamäte, keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu ako ku počítaču. Poznámka • Nastavte [LUN Settings] na [Multi], ak nahrávate zábery pre mediálne účely pomocou „PMB Portable“. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 130 SK

Download Music Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete zmeniť skladby hudobného pozadia. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Download Music] Zobrazí sa hlásenie „Change slideshow music Connect to PC“. 2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom a potom spustite softvér „Music Transfer“. 3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné súbory. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 131 SK