Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Display Settings

Display Settings Nastaví, či je v režime snímania potrebné zobraziť tlačidlá funkcií na LCD displeji. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Display Settings) t požadovaný režim (On) Zobrazí tlačidlá funkcií. Obsah Vyhľadávanie operácie (Off) Nezobrazí tlačidlá funkcií. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je nastavené na [Off] Index Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním doprava zobrazte tlačidlá funkcií. 86 SK

Easy Mode Pri prezeraní statických záberov v režime jednoduchého snímania je text na obrazovke prehrávania zväčšený, indikátory sú ľahšie viditeľné a je možné použiť menej funkcií. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Easy Mode) t [OK] Poznámky • Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje. • Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode]. zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania (Prezeranie) (Delete) : Vymaže aktuálne zobrazený záber. (Zoom) : Zväčší zobrazený záber. • Polohu zoomu zmeníte ťahaním nahor, nadol, vpravo alebo vľavo, alebo dotykom na / / / . Dotykom na / zmeňte mieru priblíženia. : Aktuálne zobrazený záber vymažete dotykom na [Delete Single Image]. Všetky zábery v tomto rozsahu dátumov alebo priečinku vymažete dotykom na [Delete All Images]. režim jednoduchého snímania ukončíte dotykom na [Exit Easy Mode]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index • Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, [View Mode] je nastavené na [Date View]. 87 SK