Views
1 week ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Display Burst Group

Display Burst Group Môžete si vybrať, či sa počas prehrávania budú zobrazovať len sekvenčné zábery v skupinách alebo všetky zábery. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (View Mode) t (Date View) 3 t (Display Burst Group) t požadovaný režim (Display Main Image Only) (Display All) zZobrazenie sekvenčných záberov Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné zábery. • Ak sa počas režimu snímania záberov v slede používa rozpoznanie tváre, fotoaparát si vyberie a zobrazí optimálny záber ako hlavný záber. Ak sa rozpoznanie tváre nepoužíva, ako hlavný záber sa zobrazí prvý záber sekvenčnej skupiny. Prehráva všetky sekvenčné zábery po jednom. Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov. Ak fotoaparát zobrazí hlavný záber, ostatné zábery je možné zobraziť nasledujúcimi spôsobmi. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Spôsob ovládania Dotknite sa položky Dotknite sa položky Činnosť Sekvenčné zábery sa zobrazia ako videozáznam naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava. Sekvenčné zábery sa zobrazia vo forme miniatúrnych náhľadov. Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného záberu a zobrazením náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete displeja. 102 SK

Protect Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním. Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka . 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Protect) t požadovaný režim (This Image) (Multiple Images) (Set All on This Date) (Set All in This Folder) (Set All AVCHD files) (Remove All on This Date) (Remove All in This Folder) (Remove All AVCHD files) Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime samostatného záberu. Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov. Po kroku 2 vykonajte nasledovné. 1Vyberte si záber, ktorý má byť chránený a dotknite sa ho. Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov. Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili značku . 2Dotknite sa položky [OK] t [OK]. Chránia sa všetky zábery v danom rozsahu dátumov alebo v priečinku, alebo všetky AVCHD videozáznamy. Dotknite sa [OK] po kroku 2. Zruší sa ochrana všetkých záberov v danom rozsahu dátumov alebo v priečinku, alebo všetkých AVCHD videozáznamov. Dotknite sa [OK] po kroku 2. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Pri použití vnútornej pamäte sa pre statické zábery a videozáznamy zobrazené v rovnakom priečinku používa Folder View. • Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only], chránený bude len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov. Ak chcete chrániť všetky zábery, najskôr nastavte položku [Display Burst Group] na [Display All] a potom nastavte ochranu. 103 SK