Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prijímanie záberov

Prijímanie záberov pomocou TransferJet 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. 2 Ak chcete prijímať zábery, nastavte fotoaparát a zariadenie, ktoré odosiela zábery značkami (TransferJet) blízko k sebe. Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón. Poznámky • Odosielať alebo prijímať je možné iba zábery, ktoré je možné zobraziť vo fotoaparáte. • Tento fotoaparát dokáže prijímať len súbory vo formáte JPEG a MPO. • Ak sa počas ukladania objaví chyba obrazového databázového súboru, otvorí sa obrazovka Recover Image Database File. • Prehrajte zábery, ktoré nie je možné zaregistrovať do obrazového databázového súboru pomocou [Folder view (Still)]. zTipy pre úspešné odosielanie a prijímanie údajov Značky (TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení nastavte blízko k sebe. • Prenosová rýchlosť a rozsah sa môžu meniť v závislosti od uhla, pod ktorým sú značky (TransferJet) nastavené proti sebe. • Je možné, že bude potrebné zmeniť polohu/uhol fotoaparátu, aby sa nadviazala komunikácia. • Odosielanie a prijímanie dát je ľahšie, ak sú značky (TransferJet) na oboch fotoaparátoch paralelne voči sebe, ako je to znázornené na obrázku. zPoužívanie osobitne predávaných zariadení kompatibilných s TransferJet Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Používanie osobitne predávaných zariadení kompatibilných s TransferJet vám umožní prenos záberov do počítača a svoju zábavu môžete rozšíriť o prenos údajov. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením kompatibilným s TransferJet. • Venujte pozornosť uvedeným bodom pre používanie zariadení kompatibilných s TransferJet. – Pred používaním nastavte fotoaparát do režimu prehrávania. – Ak sa záber nezobrazí, zvoľte t (Settings) t (Main Settings) a potom nastavte [LUN Settings] na [Single]. – Keď je fotoaparát pripojený, nie je možné do neho ani údaje zapisovať, ani z neho údaje mazať. – Neodpájajte počas importovania záberov do „PMB“. 96 SK

Paint Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a uloží ho ako nový súbor. Pôvodný záber sa uchová. Obsah 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Paint) Pri používaní vnútornej pamäte sa dotknite (Paint) na ľavej strane LCD displeja. 3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho pera (je súčasťou dodávky). 4 Dotknite sa tlačidla / t zvoľte veľkosť uloženého záberu. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Tlačidlo Činnosť 1 / Uloženie Uloží záber vo formátoch VGA alebo 5M do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu. 2 Pero Nakreslenie znakov alebo grafiky. 3 Guma Vykonávanie opráv. 4 Pečiatka Pridanie pečiatky na záber. 5 / Hrúbka/Pečiatky Výber hrúbky pera alebo gumy alebo výber pečiatky. 6 Farba Výber farby. 7 Koniec Ukončenie režimu kreslenia. 8 Rámček Pridanie rámčeka. Zvoľte požadovaný rámček pomocou / . 9 Návrat Vrátenie poslednej akcie späť. 0 Vymazať všetko Vymazanie všetkého kreslenia. Pokračovanie r 97 SK