Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Format Slúži na

Format Slúži na naformátovanie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Pre stabilné fungovanie pamäťovej karty odporúčame použiť tento fotoaparát k prvému naformátovaniu každej pamäťovej karty, ktorú sa chystáte používať s týmto fotoaparátom. Uvedomte si, že formátovaním sa zmažú všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte. Tieto údaje nie je možné obnoviť. Nezabudnite si všetky dôležité údaje zálohovať v počítači alebo na inom pamäťovom médiu. 1 t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal Memory Tool) t [Format] t [OK] Obsah Vyhľadávanie operácie Poznámka • Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 138 SK

Create REC.Folder Vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte. Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok. 1 t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Create REC.Folder] t [OK] Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť. • Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok. • Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok. zInformácie o priečinkoch Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie záberov (str. 140) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 110). Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 139 SK