Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Copy Skopíruje všetky

Copy Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu. 1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu s dostatočnou voľnou kapacitou. 2 t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Copy] t [OK] Poznámky • Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra niektorých súborov. • Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo. • Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu a potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]). • Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 142 SK

File Number Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom. 1 t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal Memory Tool) t [File Number] t požadovaný režim Series Reset Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom, ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.) Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.) Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 143 SK