Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Importovanie záberov do

Importovanie záberov do počítača (Macintosh) 1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok, kde sú uložené zábery, ktoré chcete importovať. 2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku. Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk. 3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku obsahujúcom skopírované súbory. Zobrazí sa záber. Zrušenie pripojenia USB Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než: • Odpojíte kábel USB. • Vyberiete pamäťovú kartu. • Vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte. • Vypnete fotoaparát. 1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli úloh. 2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku, potom kliknite na tlačidlo [OK]. Ikona odpojenia Windows Vista Windows XP Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača. • Pri vykonávaní úkonov, ako je napríklad prenos AVCHD videozáznamov, použite softvér „iMovie“ dodávaný spolu s počítačmi Macintosh. 156 SK

Nahrávanie záberov pre mediálne účely Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“. Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti: • Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely. • Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo kancelárie. • Môžete si ľahko zaregistrovať často používané mediálne služby (napríklad, blogy). Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“. Spustenie „PMB Portable“ (Windows) Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte podľa postupu uvedeného nižšie. Pokiaľ už ste raz zvolili jazyk, nie sú kroky 3 až 5 nutné pri ďalšom použití „PMB Portable“. 1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay Wizard). Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre všetky nepotrebné jednotky. • Ak sa požadovaný sprievodca AutoPlay Wizard neobjaví, kliknite na [Computer] (pre Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe]. 2 Kliknite na „PMB Portable“. (Pre Windows XP kliknite na [PMB Portable] t [OK].) • Ak sa [PMB Portable] nezobrazí v sprievodcovi AutoPlay Wizard, kliknite na [Computer] t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe]. Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka). 3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu). 4 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa). 5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite na tlačidlo [I Agree]. Spustí sa aplikácia „PMB Portable“. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 157 SK