Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Housing Po vložení

Housing Po vložení fotoaparátu do vodotesného obalu (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack) sa zobrazia určené tlačidlá funkcií. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom. Obsah 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Housing] t požadovaný režim On Off Mení funkcie tlačidiel. Nemení žiadne funkcie. Vyhľadávanie operácie Poznámky • Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displej. • Niektoré funkcie sú obmedzené a polohy ikon na LCD displeji sa menia. • Keď je položka [Housing] nastavená na [On], položka [View Mode] sa nastaví na [Date View]. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 128 SK

USB Connect Po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k USB zariadeniu pomocou USB kábla sa nastaví príslušný režim. Obsah 1 t (Settings) t (Main Settings) t [USB Connect] t požadovaný režim Mass Storage PTP/MTP Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením. Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do počítača (so systémom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Poznámka • Pri zvolení možnosti [PTP/MTP] nie je možné importovať videozáznamy. Ak chcete importovať videozáznamy do počítača, zvoľte [Mass Storage]. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 129 SK