Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Indikátor stavu

Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj. •Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí. • Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa nesprávna indikácia odstráni. V závislosti od podmienok užívania môže byť zobrazený stav nesprávny. •Akumulátor je nepoužiteľný (str. 179). Vymeňte akumulátor za nový. Nabíjanie akumulátora nie je možné. •Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku. Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora. •Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BN1. •Ak použijete akumulátor, ktorý sa dlhý čas nepoužíval, kontrolka CHARGE bude blikať s menšou frekvenciou. •Kontrolka CHARGE (na dodanej nabíjačke akumulátora) môže blikať dvoma spôsobmi, a to rýchle blikanie (približne v 0,15-sekundových intervaloch) a pomalé blikanie (približne v 1,5- sekundových intervaloch). Ak kontrolka bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom vložte ten istý akumulátor späť do nabíjačky tak, aby sa ozvalo cvaknutie. Ak kontrolka znovu bliká rýchlo, môže to naznačovať problém s akumulátorom. Ak kontrolka bliká pomaly, nabíjačka sa nachádza v pohotovostnom režime, pričom sa nabíjanie dočasne zastavilo. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je teplota mimo rozsahu vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka CHARGE sa rozsvieti, keď sa teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie. Akumulátor sa odporúča nabíjať v rámci správneho rozsahu teplôt nabíjania od 10°C do 30°C. •Bližšie informácie nájdete na str. 180. Snímanie statických záberov a videozáznamov Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nie je možné zaznamenať zábery. •Ak sa zábery zaznamenávajú do vnútornej pamäte a nie je možné zábery zaznamenávať na pamäťovú kartu, aj keď je pamäťová karta vložená do fotoaparátu, uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená. •Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností: – Vymažte nepotrebné zábery (str. 93). – Vymeňte pamäťovú kartu. •Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery. • Prepnite tlačidlo režimu (Statický záber)/ (Videozáznam). •Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty: – „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ – Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu) • Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123). Funkcia Smile Shutter nefunguje. •Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber. • Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123). Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje. • Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných scén. •Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice. 164 SK

Snímanie trvá príliš dlho. •Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, napríklad pri snímaní záberov v tmavom prostredí, fotoaparát automaticky obmedzí šum na záberoch. Táto funkcia sa nazýva redukcia šumu pomalej uzávierky a pri jej použití trvá snímanie dlhšie. Záber sa nedá zaostriť. •Objekt je príliš blízko. Pri snímaní dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti objektívu od snímaného objektu: – V režime inteligentného automatického nastavenia, v režime nadradeného automatického nastavenia a v režime jednoduchého snímania: Približne 1 cm (poloha širokouhlého snímania W)/ 50 cm (poloha teleskopického snímania T) od objektívu. – V ostatných režimoch snímania: Približne 8 cm (poloha širokouhlého snímania W)/ 50 cm (poloha teleskopického snímania T) od objektívu. Alebo nastavte režim zaostrenia na krátku vzdialenosť a snímajte zo vzdialenosti asi 1 cm až 20 cm v polohe širokouhlého snímania W. •V režime výberu scény sú zvolené režimy (Landscape) alebo (Twilight) alebo (Fireworks) pri snímaní statických záberov. Funkcia zoomu nefunguje. •Zoom nie je možné používať v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou •Inteligentný zoom nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 114). •Digitálny zoom nie je možné použiť v týchto prípadoch: – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostrenia pozadia – V režime videozáznamu – Keď sa v režime výberu scény zvolí režim (Backlight Correction HDR). – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nie je možné zvoliť funkciu rozpoznania tváre. •Funkciu rozpoznania tváre je možné zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi AF] a režim merania je nastavený na [Multi]. •Ak je aktivovaný režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, nemôžete zvoliť rozpoznanie tváre. Blesk nefunguje. •Blesk nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách: – V režime rozostrenia pozadia – Pri snímaní sekvenčných záberov – Keď sa v rámci výberu scény zvolia režim (Anti Motion Blur), režim (Twilight), režim (Hand-held Twilight), režim (High Sensitivity) alebo režim (Fireworks). – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu •Nastavte blesk na [On] (str. 60) v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť, alebo ak výber scény je nastavený na režimy (Landscape), (Gourmet), (Pet), (Beach), (Snow), (Underwater) alebo (Hi-Speed Shutter). 165 SK