Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Change REC.Folder

Change REC.Folder Umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa aktuálne používa na zaznamenávanie záberov. Obsah 1 t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Change REC.Folder] 2 Pomocou / vyberte priečinok, do ktorého chcete ukladať zábery t [OK]. Vyhľadávanie operácie Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť. • Ako záznamový nie je možné zvoliť nasledujúci priečinok. – Priečinok „100“ – Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo „sssANV01“ • Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 140 SK

Delete REC.Folder Vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte. 1 t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Delete REC.Folder] Obsah 2 Pomocou / vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať t [OK]. Vyhľadávanie operácie Poznámky • Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť. • Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom. • Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo dokonca súbory, ktoré nie je možné prehrať prostredníctvom fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte najskôr vymazať tieto zábery a súbory v počítači. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 141 SK