Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Defocus Effect Nastaví

Defocus Effect Nastaví sa úroveň efektu rozostrenia pozadia pri snímaní v režime rozostrenia pozadia. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Background Defocus) V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. 3 t (Defocus Effect) t požadovaný režim (Low) (Mid) (High) Pridá sa mierny efekt rozostrenia pozadia. Pridá sa priemerný efekt rozostrenia pozadia. Pridá sa silný efekt rozostrenia pozadia. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 66 SK

Image Size/Panorama Image Size/Quality Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu. Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Image Size), (Panorama Image Size) alebo (Quality) t požadovaná veľkosť V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. Pri snímaní statických záberov Veľkosť záberu Použitie LCD displej (4000×3000) Pre tlač až do formátu A3+ (3264×2448) Pre tlač až do formátu A3 (2592×1944) Pre tlač až do formátu L/2L/A4 Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index (640×480) Pre e-mailové prílohy Zábery sa zobrazujú v pomere strán 4:3. (4000×2248) Pre prezeranie na HDTV prijímači a tlač až do formátu A4 (1920×1080) Pre prezeranie na HDTV prijímači Zábery vyplnia celý displej. Poznámka • Pri tlači statických záberov nasnímaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov. V režime jednoduchého snímania Large Small Nasníma zábery vo veľkosti [12M]. Nasníma zábery vo veľkosti [5M]. 67 SK