Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Na záberoch

Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny. •Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o poruchu. Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Focus On) nepracuje. • Pri výbere scény sa zvolia režimy (Landscape), (Twilight) alebo (Fireworks). •Ak je zvolený režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, vzdialenosť snímania je približne 1 cm až 20 cm. •[Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu. – V režime jednoduchého snímania – Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov. •Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime [Auto] môžete snímať aj vzdialený objekt. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji. • Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania. Nie je možné pridať dátumy na zábery. • Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 153). Index Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky blikajú. • Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 72). Farby záberu nie sú správne. • Upravte [White Balance] (str. 74). Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum. • V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber. Oči objektu sú červené. • Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 117). •Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku. • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt. •Retušujte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo ho upravte pomocou softvéru „PMB“. Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú. •Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu. 166 SK

Nie je možné snímať zábery v slede za sebou. •Snímanie záberov v slede nie je možné, keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu. •Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta sú plné. Vymažte nepotrebné zábery (str. 93). •Stav akumulátora je nízky. Vložte nabitý akumulátor. Rovnaký záber sa nasníma viackrát. • Nastavte [Burst Settings] na [Off] (str. 70). • [Scene Recognition] je nastavená na [Advanced] (str. 80). Prezeranie záberov Nie je možné prehrávať zábery. •Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu. •V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru. • Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi. •Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 156). • Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“. Stereoskopické zábery sa prostredníctvom fotoaparátu nedajú prehliadať. • Stereoskopické zábery sa dajú prehliadať prostredníctvom tohto fotoaparátu len vtedy, keď bol záber zaznamenaný v režime [Sweep Multi Angle]. •3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov vymaže na počítači, fotoaparát nemusí fungovať správne. Dátum a čas sa nezobrazia. • [Display Settings] je nastavená na [Off]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou. • [Auto Orientation] je nastavená na [On] (str. 115). Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú. •Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja. • [Display Settings] je v ponuke snímania alebo prezerania nastavené na [Off]. Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahajte doprava. Počas prezentácie nie je počuť hudbu. • Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 153, 154). • Potvrďte správnosť nastavení hlasitosti a prezentácie (str. 91, 106). •Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music] a prehrávajte. Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača. •Fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb (str. 176). • Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 146, 147). •Ak je USB kábel pripojený ku konektoru USB, odpojte tento kábel (str. 156). 167 SK