Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

3D zábery sa na

3D zábery sa na obrazovke TV prijímača nezobrazujú aj napriek tomu, že fotoaparát je v režime [3D Viewing]. •Skontrolujte, či je TV prijímač nastavený na zobrazovanie 3D záberov. Vymazanie Nie je možné vymazať záber. •Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 103). Počítače Počítač so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ •Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“ podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích/ zapisovacích zariadení pre pamäťové karty „Memory Stick“ od iných výrobcov ako Sony by sa mali obrátiť na príslušných výrobcov. •Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k počítaču (str. 155). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Počítač nerozpozná fotoaparát. •Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér (predáva sa osobitne). • Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 129). •K prepojeniu počítača a fotoaparátu používajte USB kábel. •Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a opäť pevne pripojte. •Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice amyši. •Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného zariadenia. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nie je možné importovať zábery. •Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 155). •Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú fotoaparátom (str. 138). Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky. •Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača. Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB Portable“ nespustí. •Nastavte [LUN Settings] na [Multi]. • Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage]. •Pripojte počítač k sieti. Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné. • Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Help“ (str. 153). •Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru. 168 SK

Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené šumom. •Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Použite „PMB“ a videozáznam importujte do svojho počítača a potom videozáznam prehrajte (str. 153). Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte. • Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“. •Zaregistrujte záber do obrazového databázového súboru a prehrajte ho v [Date View] (str. 101). •Prezeranie udalostí nie je v tomto fotoaparáte k dispozícii. Pamäťová karta Nie je možné vložiť pamäťovú kartu. • Vložte ju správnym smerom. Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu. • Všetky dáta na pamäťovej karte boli formátovaním zmazané. Údaje, ktoré ste vymazali formátovaním, nie je možné obnoviť. Dáta sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte, hoci ste vložili pamäťovú kartu. •Overte, že je pamäťová karta bezpečne vložená čo možno najhlbšie. Vnútorná pamäť Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte. • Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte ju. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nie je možné skopírovať dáta uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu. •Pamäťová karta je plná. Skopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou. Nie je možné skopírovať dáta z pamäťovej karty alebo počítača do vnútornej pamäte. •Táto funkcia nie je k dispozícii. Tlač Nie je možné vytlačiť záber. •Pozrite si návod na použitie tlačiarne. Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi. • V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný. • Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie. •Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov. 169 SK