Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Scene Selection

Scene Selection Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Scene Selection) t požadovaný režim (Soft Skin) Umožňuje snímanie tvárí s mäkším podaním pleti. Obsah Vyhľadávanie operácie (Soft Snap) (Anti Motion Blur) Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou atmosférou pre portréty a kvetiny, atď. Umožňuje snímanie vo vnútornom prostredí bez použitia blesku tak, aby sa znížila miera rozmazania objektu. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia (Landscape) Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti. Nasníma sa čistá obloha, stromy a kvetiny v živých farbách. Index (Backlight Correction HDR) Umožňuje nasnímať dva zábery s rôznou expozíciou s cieľom vytvoriť jeden záber s väčším rozsahom gradácie. Fotoaparát skombinuje tmavé časti záberu nasnímaného s nastavením svetlej expozície a svetlé časti záberu nasnímaného s nastavením tmavej expozície. (Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry. (Twilight) Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so zachovaním temnej atmosféry pozadia. (Hand-held Twilight) Umožňuje snímať nočné scény s menšou úrovňou šumu bez použitia statívu. (High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku aj pri nedostatočných svetelných podmienkach a znižuje mieru rozmazania obrazu. Pokračovanie r 36 SK

(Gourmet) (Pet) Fotoaparát zvolí režim Macro, ktorý umožňuje snímať naaranžované jedlá v lahodných a jasných farbách. Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri najlepších nastaveniach. Obsah (Beach) (Snow) (Fireworks) (Underwater) Umožňuje snímať zábery so správnymi nastaveniami pre scény pobrežia mora alebo jazera. Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných miestach, kde prevláda biela farba. Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse. Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack). Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia (Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo vonkajšom prostredí alebo na iných jasných miestach. • Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery z tmavých miest budú tmavšie. Index Poznámka • Ak snímate zábery pomocou režimov (Twilight Portrait), (Twilight) alebo (Fireworks), rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby sa predišlo rozmazávaniu. 37 SK