Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Format Music Táto

Format Music Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia poškodené a nie je ich možné prehrávať. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Format Music] t [OK] zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe na fotoaparáte Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené. 1Vykonajte [Download Music], potom vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. 2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu. • Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music Transfer“. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 132 SK

Power Save Nastaví dobu, pokým LCD displej stmavne a dobu, po ktorej uplynutí sa fotoaparát vypne. Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, keď je napájaný z akumulátora, displej stmavne a fotoaparát sa neskôr automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu akumulátora (Funkcia automatického vypnutia). 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Power Save] t požadovaný režim Stamina Standard Off Preventívne šetrí energiu akumulátora. Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky stmavne pred vypnutím napájania. Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky stmavne pred vypnutím napájania. Časový interval pred vypnutím napájania je dlhší ako pri nastavení na [Stamina]. Funkcia automatického vypnutia napájania sa nepoužije. Poznámka • Fotoaparát sa nevypne automaticky v nasledujúcich situáciách: – Počas prezentácie – Pri prezeraní záberov nasnímaných v režime [Sweep Multi Angle] naklonením fotoaparátu – Pri prezeraní sekvenčných záberov naklonením fotoaparátu – Pri prehrávaní videozáznamov – Pri prenose signálov na výstup prostredníctvom systému HDMI –Pri zapojení Eye-Fi Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 133 SK