Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nie je možné tlačiť

Nie je možné tlačiť zábery s dátumom. •Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 153). •Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru. •V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum. Nie je možné vytlačiť 3D zábery tak, ako sa zobrazujú na LCD displeji fotoaparátu. • 3D zábery zobrazené na displeji fotoaparátu sú súbory MPO, avšak zábery, ktoré sa tlačia, sú súbory JPEG, takže v niektorých prípadoch nie sú zábery, ktoré sa majú vytlačiť rovnaké ako tie, čo sa zobrazujú na LCD displeji. Dotykový panel Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť. •Vykonajte [Calibration] (str. 137). • [Housing] je nastavená na [On] (str. 128). Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach. •Vykonajte [Calibration] (str. 137). Iné Objektív je zahmlený. •Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred ďalším použitím. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva. •Nejde o poruchu. Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín). • Nastavte opäť dátum a čas (str. 145). •Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín. Dátum alebo čas sú nesprávne. •Funkcia nastavenia oblasti je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom sa práve nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou t (Settings) t (Clock Settings) t [Area Setting]. 170 SK

Výstražné indikátory a upozornenia Samodiagnostické zobrazenie Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu vášho fotoaparátu. Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu. Obráťte sa na predajcu Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony. C:32:ss •Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie. C:13:ss •Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu. •Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná pamäťová karta. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (str. 138). •Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu. E:61:ss Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index E:62:ss E:91:ss • Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 124) a potom znovu zapnite fotoaparát. E:94:ss •Zapisovanie alebo mazanie dát nefunguje správne. Oprava je nutná. Obráťte sa na predajcu Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony. Buďte pripravení poskytnúť všetky čísla v kóde chyby začínajúce od E. Upozornenia Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi. •Stav akumulátora je nízky. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita akumulátora ešte približne 5 až 10 minút. For use with compatible battery only •Vložený akumulátor nie je typ NP-BN1 (je súčasťou dodávky). 171 SK