Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Poznámka • Maľovanie ani pridávanie pečiatok nie je možné pri nasledujúcich záberoch: – Panoramatické zábery –3D zábery – Videozáznamy – Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine Obsah Index 98 SK

Retouch Vyretušuje zaznamenaný záber a zaznamená ho ako nový súbor. Pôvodný záber sa uchová. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (Retouch) t požadovaný režim 3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného pre daný režim. (Trimming (Resize)) (Red Eye Correction) (Unsharp masking) Zaznamená zväčšený/zmenšený reprodukovaný záber. Dotknite sa / t nastavte bod pomocou v/V/b/B t t zvoľte veľkosť záberu pre uloženie pomocou / t t [OK] • Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia. • Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu. Napraví efekt červených očí, ktorý spôsobuje snímanie sbleskom. Po ukončení opravy efektu červených očí sa dotknite [OK]. • V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu červených očí. Umožňuje zaostriť záber vo zvolenom rámčeku. Dotknite sa oblasti (rámčeka) požadovaného záberu, ktorá sa má retušovať t t [OK] • V závislosti od záberu sa nemusí vykonať dostatočná korekcia a kvalita záberu sa môže znížiť. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Retušovanie nasledujúcich záberov nie je možné: – Panoramatické zábery –3D zábery – Videozáznamy – Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine 99 SK