Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie fotoaparátu v zahraničí Môžete použiť nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa osobitne) vo všetkých krajinách alebo regiónoch, kde je sieťové napätie v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz. Poznámka • Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia. Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači Ak chcete prezerať videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom na TV prijímači, fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb. Skontrolujte TV normu určenú pre krajinu alebo región, v ktorom sa fotoaparát používa. NTSC systém (1080 60i) Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA, Venezuela, atď. PAL systém (1080 50i) Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index PAL-M systém (1080 50i) Brazília PAL-N systém (1080 50i) Argentína, Paraguaj, Uruguaj SECAM systém (1080 50i) Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď. 176 SK

Pamäťová karta Typy pamäťových kariet, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom sú „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťová SD karta, SDHC pamäťová karta a SDXC pamäťová karta. Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa nedá použiť. Poznámky • Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte. • Rýchlosť načítavania či zapisovania dát závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia. • V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov: – Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania údajov – Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického šumu • Dôležité údaje odporúčame zálohovať. • Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet. • Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty. • Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla. • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte. • Pamäťová karta nesmie navlhnúť. • Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť. • Do slotu pre pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok: – Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku – Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu – Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet (predáva sa osobitne) • Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob vloženia môže zapríčiniť poruchu. 177 SK