Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

AF Illuminator AF

AF Illuminator AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach. AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto operácie sa objaví indikátor . 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Shooting Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný režim Auto Off Používa AF iluminátor. Nepoužíva AF iluminátor. Poznámky • Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo dopadne do stredu objektu. • AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy (Landscape), (Twilight), (Pet), (Fireworks) alebo (Hi-Speed Shutter). – Keď je položka [Housing] nastavená na [On]. – Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. • Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka. • AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 112 SK

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Grid Line Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Shooting Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim On Off Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená. Nezobrazí mriežku. Obsah Vyhľadávanie operácie Index 113 SK