Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Tlač statických

Tlač statických záberov Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery. • Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou. • Tlač s použitím počítača Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery môžete vytlačiť. Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho. Podrobnosti nájdete v „PMB Help“. • Tlač vo fotozberni Poznámky • Pri tlači záberov nasnímaných v režime 16:9 môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov. • V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery. Tlač vo fotozberni Pamäťovú kartu so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom môžete priniesť do fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií v súlade s DPOF, môžete vopred v ponuke prezerania priradiť značku (Poradie tlače) na zábery. Nebudete ich musieť opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni. Poznámky • Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (str. 142) a tú potom odneste do fotozberne. • Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet podporujú. • Možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej fotozberni. • Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk. • Počet kópií nie je možné nastaviť. • Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 162 SK

Riešenie problémov Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi spôsobmi. 1 Bližšie informácie nájdete na str. 163 až 170. Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 171. 2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie. Obsah Vyhľadávanie operácie 3 Inicializujte nastavenia (str. 124). 4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Majte prosím na pamäti, že odoslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas k overeniu obsahu vnútornej pamäte a hudobných súborov. Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom. http://www.sony.net/ Index Akumulátor a napájanie Nie je možné vložiť akumulátor. •Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasúvajte ho dovnútra, kým sa neuzamkne páčka uvoľnenia akumulátora. Nie je možné zapnúť fotoaparát. •Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne. • Akumulátor vložte správne. •Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor. •Konektory akumulátora sú znečistené. Jemne utrite akúkoľvek nečistotu pomocou jemnej handričky. •Používajte odporučený typ akumulátora. Napájanie sa svojvoľne vypína. •Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD displeji hlásenie. •Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu a [Power Save] je nastavené na [Standard] alebo [Stamina], fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát. 163 SK