Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Scene Recog. Guide

Scene Recog. Guide Môžete si vybrať, či sa bude alebo nebude zobrazovať sprievodca pri ikone rozpoznania scény, ak bolo aktivované rozpoznanie scény. Obsah Sprievodca rozpoznaním scény 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Shooting Settings) t [Scene Recog. Guide] t požadovaný režim On Off Zobrazí sprievodcu rozpoznaním scény. Nezobrazí sprievodcu rozpoznaním scény. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 116 SK

Red Eye Reduction Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí pri použití blesku. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Shooting Settings) t [Red Eye Reduction] t požadovaný režim Auto On Off Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí. Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí. Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí. Poznámky • Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval. • Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil pohľad od predzáblesku. • Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje ani vtedy, keď zvolíte [Auto]. • [Red Eye Reduction] je nastavené na [Off] v týchto situáciách: – V režime rozostreného pozadia – V režime snímania 3D – Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy (Anti Motion Blur), (Hand-held Twilight) alebo (High Sensitivity). – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zČo spôsobuje efekt červených očí? V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“. Fotoaparát Oko Sietnica Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí • Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je automaticky prepnutý na [Off].) • Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“. 117 SK