Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie MENU/

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Program Auto Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Program Auto) 3 Stlačte tlačidlo spúšte. Obsah Vyhľadávanie operácie Index 34 SK

Background Defocus Fotoaparát zaostrí len na objekt, pričom nechá pozadie rozostrené tak, aby sa snímaný objekt zvýraznil. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Background Defocus) 3 Stlačte tlačidlo spúšte. Poznámky • Pri snímaní držte fotoaparát pevne, aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu. • Pozadie sa nemusí dať rozostriť v nasledujúcich situáciách: – Scéna je príliš svetlá alebo príliš tmavá. – Objekt sa pohybuje. – Objekt je príliš vzdialený od fotoaparátu. (Prekročila sa odporúčaná vzdialenosť snímania.) – Objekt je príliš blízko k pozadiu. • Efekt rozostrenia pozadia nemusí fungovať účinne v nasledujúcich situáciách: – Objekty sú príliš malé. – Objekt má rovnakú farbu ako pozadie. – Fotoaparát ste posunuli po nastavení aretácie automatického zaostrovania/automatickej expozície (AE/AF). • Ak sa vám nepodarilo v dostatočnej miere dosiahnuť efekt rozostrenia, skúste vykonať nasledujúce kroky: – Posuňte ovládač zoomu (W/T) do polohy T (teleskopický záber) – Približujte sa k objektu dovtedy, kým sa nedostane do odporúčanej vzdialenosti snímania. – Oddeľte objekt a pozadie. – Dotknite sa oblasti, ktorá sa má zaostriť. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zTipy pre rozostrenie pozadia • Snímajte z odporúčanej vzdialenosti snímania vyznačenej na LCD displeji. • Pred snímaním dotykom na t [Defocus Effect] t [High], [Mid] alebo [Low] zmeňte intenzitu efektu rozostrenia pozadia. 35 SK