Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

(Výstražný indikátor

(Výstražný indikátor pre otrasy) • Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk alebo pripevnite fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná pozícia fotoaparátu. MP4 12M is not supported with this memory card MP4 6M is not supported with this memory card •Na snímanie videozáznamov sa odporúča, aby ste použili „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu). Recording is unavailable in this movie format • Nastavte [Movie format] na [MP4] (str. 111). Maximum number of images already selected • Pri použití [TransferJet] je možné zvoliť až do 10 súborov. •Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až do 100 súborov. • Pri použití [All Images on This Date] alebo [All in This Folder] je možné pre DPOF (Poradie tlače) alebo ochranu zvoliť až do 999 súborov. • Značky (Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov. Error Playing Music •Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom. •Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nový hudobný súbor. Error Formatting Music •Vykonajte príkaz [Format Music]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Operation cannot be executed in unsupported files •Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch, ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi. Preparing Image Database File Please wait •Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači, atď. •Po naformátovaní pamäťovej karty sa vytvorí potrebný obrazový databázový súbor. • Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy v databázovom súbore. Ak chcete zaregistrovať dodatočné zábery v obrazovom databázovom súbore, vymažte zábery v [Date View]. Inconsistencies found in Image Database File. Recover data • AVCHD videozáznamy nie je možné zaznamenávať ani prehrávať, pretože obrazový databázový súbor je poškodený. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a obnovte obrazový databázový súbor. 174 SK

• Nie je možné zaznamenávať do obrazového databázového súboru fotoaparátu alebo prehrávať pomocou [Date View]. Použite „PMB“ a zazálohujte všetky zábery do počítača. Použite ho na obnovenie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Image Database File error Cannot recover •Importujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu alebo vnútornú pamäť (str. 138). Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“. Recording function unavailable due to high internal temperature • Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne. Recording has stopped due to increased camera temperature •Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne. •Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade zastavte zaznamenávanie videozáznamov. Connection failed • Overte prijímací port TransferJet a správne preneste údaje (str. 17). Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Some files were not sent Some files were not received •Buď bola komunikácia prerušená v priebehu prenášania záberu, alebo bol prenos prerušený kvôli naplneniu pamäte zariadenia. Overte dostupnú kapacitu pamäte a preneste údaje pomocou TransferJet ešte raz. 175 SK