Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Spustenie „PMB

Spustenie „PMB Portable“ (Macintosh) 1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. Keď pripojíte fotoaparát k vášmu počítaču, na pracovnej ploche počítača sa zobrazí [PMBPORTABLE]. Kliknite na [×] pri nepotrebných jednotkách. 2 Kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE]. Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu). 3 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa). 4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite na tlačidlo [I Agree]. Spustí sa aplikácia „PMB Portable“. Poznámky • „PMB Portable“ nie je podporované pre AVCHD videozáznamy. • V položke [Main Settings] nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi]. • Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť. • Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači, v závislosti od poskytovateľa služby, ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije fotoaparát. • Ak sa v „PMB Portable“ vyskytne chyba alebo omylom vymažete „PMB Portable“, môžete „PMB Portable“ opraviť prebratím inštalačnej aplikácie PMB Portable z webovej stránky. Poznámky k „PMB Portable“ Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových stránok zo servera spravovaného spoločnosťou Sony („server Sony“). Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami. • Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými webovými stránkami. • Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia operátorov webových stránok. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb. • Server Sony vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov. • V prípade, že by sa činnosť servera spoločnosti Sony mala ukončiť, budete o tomto ukončení vopred upovedomení na webovej stránke spoločnosti Sony, atď. • Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom Sony a ďalšie informácie sa môžu zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje. 158 SK

Vytváranie disku s videozáznamom Z AVCHD videozáznamov zaznamenaných týmto fotoaparátom môžete vytvoriť disk. Zvoľte spôsob vytvárania disku s videozáznamom Zvoľte spôsob, ktorý je vhodný pre váš prehrávač diskov. Viac informácií o spôsobe vytvárania disku pomocou „PMB“ nájdete v „PMB Help“. Spôsob prenosu videozáznamov do počítača nájdete uvedený na strane 155. Prehrávač Spôsob vytvorenia Typ disku Prehrávače diskov Blu-ray (Prehrávač diskov Blu-ray, PlayStation®3, atď.) Prehrávače formátu AVCHD (Prehrávač diskov Blu-ray značky Sony, PlayStation®3, atď.) Bežné DVD prehrávače (DVD prehrávač, počítač, ktorý prehráva DVD, atď.) Importovanie videozáznamov do počítača pomocou „PMB“ a vytvorenie Blu-ray disku Importovanie videozáznamov do počítača pomocou „PMB“ a vytvorenie disku s formátom AVCHD Vytvorenie disku s formátom AVCHD s použitím DVD zapisovacej/nahrávacej mechaniky inej ako DVDirect Express Importovanie videozáznamov do počítača pomocou „PMB“ a vytvorenie disku s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Ak vytvárate disk pomocou zariadenia Sony DVDirect (DVD zapisovacej mechaniky), na prenos dát použite slot pre pamäťové karty na DVD zapisovacej mechanike alebo pripojte DVD zapisovaciu mechaniku prostredníctvom USB pripojenia. • Ak používate zariadenie Sony DVDirect (DVD zapisovaciu mechaniku), skontrolujte, či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu. Pokračovanie r 159 SK