Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie MENU/

Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Initialize Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia. Zábery sa zachovajú aj po spustení funkcie [Initialize]. Obsah 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Initialize] t [OK] Poznámka • Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii. Vyhľadávanie operácie Index 124 SK

HDMI Resolution Táto funkcia nastavuje rozlíšenie výstupu na TV prijímač z terminálu HDMI v prípade, že si prezeráte zábery pripojením viacvýstupového stojanu fotoaparátu (je súčasťou dodávky) k terminálu HDMI HD TV prijímača s použitím kábla HDMI (predáva sa osobitne). 1 t (Settings) t (Main Settings) t [HDMI Resolution] t požadovaný režim Auto 1080i 480p/576p Fotoaparát automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví výstupné rozlíšenie. Produkuje signály v obrazovej kvalite HD (1080i). Produkuje signály v obrazovej kvalite SD (480p/576p). • Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 60i, signály na výstupe používajú 480p. Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 50i, signály na výstupe používajú 576p. Poznámka • Ak nie je možné zobraziť obrazovku správne s nastavením [Auto], zvoľte nastavenie [1080i] alebo [480p/576p] v závislosti od pripájaného TV prijímača. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 125 SK