Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Inštalácia „Music

Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh) 1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. 2 Dvakrát kliknite na ikonu (SONYPMB). 3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac]. Spustí sa inštalácia softvéru. Poznámky • Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh. • Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie. • Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako správca. zÚvod k „PMB“ • „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na [Import]. • Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu a potom zobrazovať vo fotoaparáte. Vytvorte USB prepojenie medzi fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na [Export] t [Easy Export (PC Sync)] v ponuke [Manipulate] a kliknite na [Export]. • Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom. • Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu. • Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí, atď.) a zmeniť dátum a čas snímania. • Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD. • Blu-ray disky, AVCHD disky a DVD-Video disky je možné vytvárať z AVCHD videozáznamov prenesených do počítač. (Pri vytváraní Blu-ray disku alebo DVD-Video disku prvý raz je potrebné prostredie, ktoré poskytuje pripojenie k internetu.) • Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením k internetu.) • Podrobnejšie informácie nájdete v (PMB Help). Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zÚvod k „Music Transfer“ „Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory. Hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu môžete opätovne obnoviť vo fotoaparáte. • Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“. – Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača – Hudobné skladby na CD disku – Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte • Pred spustením „Music Transfer“ vykonajte t (Settings) t (Main Settings) t [Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču. Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“. 154 SK

Pripojenie fotoaparátu k počítaču 1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu alebo pripojte sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa osobitne) k viacvýstupovému stojanu (je súčasťou dodávky) a sieťovej zásuvke a umiestnite fotoaparát do viacvýstupového stojanu. 2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 3 Pripojte fotoaparát k počítaču. • Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte. Obsah Vyhľadávanie operácie 1 Do konektora USB počítača Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Viacvýstupový stojan Kábel USB 2 Do USB konektora Index Importovanie záberov do počítača (Windows) „PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov. Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Help“. Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“ Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do počítača. Poznámky • Použite „PMB“ na úkony, ako je prenos AVCHD videozáznamov do počítača. • Ak vykonávate nejaké úkony so súborom AVCHD videozáznamu alebo s priečinkom vo fotoaparáte z počítača pri fotoaparáte pripojenom k počítaču, môže dôjsť k poškodeniu alebo znemožneniu prehrávania obrazového súboru. Nemažte ani nekopírujte AVCHD videozáznamy na pamäťovej karte fotoaparátu z počítača. Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledok takýchto činností. • Fotoaparát vytvára 3D zábery kombináciou súboru JPEG so súborom MPO. Ak v počítači vymažete ktorýkoľvek z týchto súborov, zobrazenie 3D záberov nebude možné. 155 SK