Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

LCD Brightness Slúži

LCD Brightness Slúži na nastavenie jasu LCD displeja. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [LCD Brightness] t požadovaný režim Obsah Normal Bright Nastaví LCD displej na normálny jas. Nastaví LCD displej na vysoký jas. • Táto funkcia je užitočná pri prezeraní záberov pri jasnom vonkajšom svetle. Vyhľadávanie operácie Poznámky • V režime [Bright] sa akumulátor môže rýchlejšie vybíjať. • Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, LCD displej stmavne. • V režime videozáznamu je [LCD Brightness] nastavená na [Normal]. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 120 SK

Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Language Setting Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Language Setting] t požadovaný režim Obsah Index 121 SK