Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Poznámky • Pri

Poznámky • Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je nastavenie zameriavacieho rámčeka AF zóny vypnuté a zameriavací rámček AF zóny sa namiesto toho zobrazuje ako bodkovaná čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja. • Ak nastavíte režim zaostrenia na iný režim ako [Multi AF], funkcia [Face Detection] sa nastaví pevne na možnosť [When touched]. • [Focus] je nastavené na [Multi AF] v týchto situáciách: – V režime inteligentného automatického nastavenia – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostreného pozadia – V režime videozáznamu – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – V režime jednoduchého snímania – Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People] – Ak nastavíte zaostrenie dotykom na LCD displej • Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, fotoaparát bude prednostne zaostrovať na objekt, ktorý sa má sledovať. zRýchly výber prioritného objektu Dotykom na displej sa zobrazí rámček a stlačením tlačidla spúšte do polovice sa rámček dostane do ohniska. Toto zaostrovanie sa zruší dotykom . Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 78 SK

Metering Mode Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie expozície. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Metering Mode) t požadovaný režim (Multi) (Center) (Spot) Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu (meranie s viacerými modelmi). Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené meranie). Odmeria iba jednu časť daného objektu (bodové meranie). Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast. Zameriavací krížik pre bodové meranie Zameria sa na objekt Poznámky • V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot]. • Ak nastavíte režim merania na inú možnosť ako [Multi], funkcia [Face Detection] je pevne nastavená na [When touched]. • [Metering Mode] je nastavené na [Multi] v týchto situáciách: – V režime inteligentného automatického nastavenia – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostreného pozadia – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – V režime jednoduchého snímania – Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People] Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 79 SK