Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Select Folder Táto

Select Folder Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky. Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 t (View Mode) t [Folder view (Still)] alebo [Folder view (MP4)] 3 t (Select Folder) t zvoľte priečinok pomocou / t [OK] Poznámka • Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť. zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber v priečinku, objavia sa nasledujúce indikátory. : Presun do predchádzajúceho priečinka : Presun do nasledujúceho priečinka : Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 110 SK

Movie format Môžete si zvoliť, aký spôsob záznamu bude použitý pre zaznamenávanie videozáznamov. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie format] t požadovaný režim AVCHD MP4 Spôsob záznamu sa nastaví na AVCHD, ktorý je vhodný na prezeranie plynulých obrazových záznamov na TV prijímači s vysokým rozlíšením. Zaznamenajú sa AVCHD videozáznamy. Spôsob záznamu sa nastaví na MP4, ktorý je vhodný na prenos na internetové stránky a na prílohy v e-mailoch. Zaznamenajú sa MP4 (AVC) videozáznamy. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 111 SK