Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Poznámky • Pri prvom

Poznámky • Pri prvom použití novej karty Eye-Fi najskôr skopírujte inštalačný súbor PC aplikácie zapísaný na karte Eye-Fi a potom naformátujte kartu. • Pred použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmvér karty Eye-Fi na najnovšiu verziu. Podrobnosti o aktualizáciách verzie nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi. • Pri odosielaní obrazových dát nie je funkcia [Power Save] dostupná. • Ak sa zobrazí (chybová) ikona , kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu, alebo vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa (chybová) ikona aj naďalej zobrazuje, je možné, že karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc. • Komunikácia bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými zariadeniami. Ak je príjem dát nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k miestu pripojenia. • Podrobnosti o obsahu, ktorý je možné odosielať, nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi. • Niektoré karty Eye-Fi majú „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje „Endless Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim „Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory Mode“ nájdete uvedené v návode na používanie dodanom spolu s kartou Eye-Fi. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 136 SK

Calibration Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na miestach, ktorých sa dotýkate. Obsah 1 t (Settings) t (Main Settings) t [Calibration] 2 Pomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu značky × zobrazenej na displeji v uvedenom poradí. Poznámky • Ak sa dotknete [Cancel] s cieľom zastaviť proces kalibrácie, žiadne nastavenia vykonané do času dotyku sa neuplatnia. • Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 137 SK